Politiekeurmerk

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Sinds 2001 is slotenspecialist de Munnik uit Emmen gecertificeerd en geregistreerd preventie adviseur voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor het bouwkundig beveiligen van een woning brengen wij o.a. in deuren insteek- en driepuntsluitingen aan en opleg sloten voor op de deuren.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is in Nederland en België een keurmerk voor woningen die voldoende zijn beveiligd. Woningen die het keurmerk krijgen, hebben voldoende inbraakwerende middelen aangebracht, en hebben geen zwakke plekken die het een inbreker makkelijk maken om de woning binnen te komen.

Het concept komt uit Engeland, waar het Secured by Design heet. In 1994 startte de politieregio Holland Midden samen met de overheid een regionaal experiment, samen met de lokale overheid. Dit omdat niet alleen een woning, maar vaak ook de omgeving aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. Sinds 2005 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het keurmerk van de politie overgenomen, omdat besloten is dat de politie de preventietaak naast zich neer moet leggen. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor het inzetten van het keurmerk naar de gemeenten verschoven. Het afgeven van het keurmerkcertificaat wordt niet meer door de politie maar door bouwkundige bedrijven met een PKVW-erkenning.

Politiekeurmerk eisen aan woning

Om het Politiekeurmerk Veilig Wonen te verkrijgen, moet een woning voldoen aan de volgende eisen:

  • alle voor de inbreker bereikbare lichtkoepels, ramen en deuren zijn beveiligd
  • er is verlichting bij de deuren
  • er is zicht op een bezoeker bij de voordeur
  • er zijn goedgekeurde rookmelders aangebracht op iedere verdiepingsvloer
  • een koolmonoxide melder bij de ketel of gaskachel
  • de bewoner is voorgelicht omtrent beveiliging
Inbraakpreventie advies

Politiekeurmerk sticker

Een woning die goedgekeurd is krijgt een Politiekeurmerk Veilig Wonen sticker die zichtbaar bij de voor- en achterdeur wordt geplakt. Voor inbrekers blijkt dit al een reden om van een braakpoging af te zien. Volgens de statistieken hebben bewoners van een woning met een keurmerksticker tot 95% minder kans op inbraak.

Verzekering en woningwaarde

In sommige gevallen geven verzekeraars een korting op de premie van de inboedelverzekering als de woning het Politiekeurmerk heeft. Ook bij verkoop van de woning heeft het een meerwaarde, omdat een aangebrachte beveiliging een verkoopargument kan zijn. Informeer hiervoor altijd bij uw verzekeraar.

Politiekeurmerk Veilig Wonen aanvragen

Het verkrijgen van het Politiekeurmerk gaat via een erkend PKVW-bedrijf zoals Slotenspecialist De Munnik uit Emmen. Deze inventariseert eerst de woning, het complex of de wijk en adviseert welke maatregelen moeten worden genomen. Als daaraan is voldaan geeft het een Politiekeurmerk Veilig Wonen certificaat af.

Politiekeurmerk Veilig Wonen