Waardeberging

Indicatie waardeberging kluis

Bij inbraakwerende kluizen is de hoogte van de indicatie waardeberging van belang. Dit bedrag geeft aan hoeveel geld u aan contanten veilig in uw kluis kunt opbergen. Hoe hoger het bedrag, hoe inbraakwerender uw kluis. De indicatie waardeberging wordt bepaald door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten (SKB) en wordt als richtlijn door verzekeraars gebruikt. Kluizen zonder waardeberging zijn niet getest of beoordeeld op hun inbraakwerendheid en het is onverstandig deze aan te schaffen.

Wij raden u aan ten alle tijden met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen in hoeverre het geld dat u bewaard in uw safe is verzekerd. In ieder geval dienen alle kluizen tot een gewicht van 1000 kg op een deugdelijke wijze verankerd te worden.

Wat houdt de term indicatie waardeberging in?

De indicatie waardeberging is het bedrag aan geld dat zich:

  • in een bepaalde kast,
  • in de standaard uitvoering,
  • in onbewoonde, onbewaakte en niet beveiligde panden,
  • binnen de bebouwde kom, mag bevinden.

Concreet betekent dit dat als u voor € 10.000,- in een kluis met een indicatie waardeberging van € 5.000,- aan waarde heeft liggen, de verzekering slechts € 5.000,- zal uitbetalen.

Als u een kluis zoekt met een goede inbraakweerstand die ook de wat zwaardere inbreker moet tegenhouden dan adviseren wij minimaal een indicatie waardeberging van € 23.000,-.

Denk hierbij aan toepassingen in bedrijven of bij de duurdere woningen. Voor de gelegenheidsinbreker zal een kluis met een indicatie waardeberging van € 2.500,- t/m € 7.000 voldoende kunnen zijn.

Wie bepaald de indicatie waardeberging?

De indicatie waardeberging wordt bepaald door een team van experts die de betreffende kluis ‘openbreken’. Aan de hand van hun bevindingen wordt de kluis ingeschaald.Dit gebeurt volgens de Europese norm EN-EN 1143-1.

De werkwijze bij het testen volgens de Europese norm is in grote lijnen als volgt: Er worden één of meer openingen in het product gemaakt door testers die beschikken over alle relevante kennis en vaardigheid op het gebied van braak. De manier van openen wordt aan de testers overgelaten. Men noteert de handelingen nauwkeurig.

De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde, waarbij rekening is gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. De laagst gemeten weerstand is de basis voor de klassering.

Kluizen

Indicatie waardeberging volgens EN-EN 1143-1

CEN I € 9.000,00
CEN II € 23.000,00
CEN III € 36.000,00
CEN IV € 55.000,00
CEN V € 82.000,00
CEN VI € 91.000,00
CEN VIII t/m XIII op aanvraag verzekeraar.

Indicatie waardeberging volgens EN-EN 14 450

S1 € 2.500,00
S2 € 5.000,00

Indicatie waardeberging volgens NCP

Kluis 1 € 1.000,00
Kluis 2 € 2.500,00
Kluis 3 € 5.000,00
Kluis 4 € 7.000,00