Kluis soorten

Kluizen in vele soorten, typen en prijsklassen

Kluizen zijn er in vele soorten, typen, maten en prijsklassen. Het is dus zaak, alvorens u tot aanschaf overgaat, een aantal zaken goed op een rijtje te zetten en een aantal vragen met betrekking tot uw persoonlijke situatie beantwoordt. Vragen die antwoord geven op aspecten zoals wat u in de kluis gaat bewaren, waartegen u uw eigendommen wilt beschermen en wat de beste plaats is om de kluis neer te zetten of in te bouwen.

Drie soorten kluizen

Er bestaan drie soorten kluizen. Kluizen die beschermen tegen diefstal en/of ongewenste nieuwsgierigheid (braak werende kluizen), tegen hitte (brandwerende kluizen en safes), en tegen beiden (braak- en brandwerende kluizen).

Brandwerende kluis

Wat is een brandwerende kluis. Dit zijn kluizen welke de inhoud beschermen tegen brandschade gedurende een bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur. Papier is ontvlambaar bij ca. 170°C.

 

Data kluis

Een brandwerende data kluis zorgt er voor dat magnetische informatiedragers (banden, diskettes, cd, microfilm, etc) beschermd worden tegen brand en vrijkomende gassen, stof en optredende magnetische velden. Deze informatiedragers kunnen worden beschadigd als de temperatuur hoger wordt dan 50°C met een maximale luchtvochtigheid van 85%. Worden bij een brand de toegestane maximale waarden overschreden, dan is het gevaar reëel dat de opgeslagen informatie in belangrijke mate misvormt wordt, dan wel geheel verloren gaat.

 

Inbraakwerende kluis

Een inbraakwerende kluis is speciaal ontworpen en geconstrueerd voor aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte, soort en aantal sloten, en het aantal vergrendelingspunten.

 

Kluizen getest volgens de zwaarste normen

Brandwerende kluizen worden volgens de zwaarste normen getest, namelijk VDMA (Duitsland) en UL (Amerika). Wat houden deze testen in? Een kluis wordt 1 of 2 uur blootgesteld aan een temperatuur van rond de 1100°C. Hierna volgt een val test van ca. 9 meter om een val van een etage na te bootsen. Gedurende de gehele procedure, inclusief een natuurlijke afkoeling tot wel 12 uur, mag de temperatuur niet boven de genoemde 170°C voor brandwerende kluizen en boven de 50°C voor data kluizen komen.

 

Kluis openen